Kolektivní členové a "sponzoři"

Existuje řada osobností, institucí a firem, které pomohly České společnosti chemické a jejím časopisům do té míry, že vznikla jejich soudobá podoba. Tato podpora je jak ekonomická, tak morální a politická a její faktická hodnota je ocenitelná pouze obtížně. Alespoň takto si dovoluje ČSCH těmto vzácným partnerům poděkovat.

Z osobností je nutno jmenovat především Dr. Alfreda Badera, který nejenom že zřídil celou řadu stipendií pro české chemiky na předních světových universitách, ale zřídil Ceny Alfreda Badera pro mladé české organické a bio-organické chemiky.

Z firem je nutno uvést zejména bývalou společnost Spectra-Physics GmbH, Darmstadt, a její představitele, pana Kurta Iwertowského a dr. Miroslava Procházku a společnost J.T. Baker Chemikalien GmbH, Gross-Gerau a jejího ředitele pana Dietricha Brügela, kteří pomohli v rozvoji časopisu Bulletin ČSCH podstatnou měrou svojí spoluprací a porozuměním, a tím vlastně zahájili profesionalizaci médií ČSCH.

Kolektivní členové a spolupracující organizace

 • Akademie věd ČR v.v.i., Praha
 • Brenntag s.r.o.
 • Cayman Pharma s.r.o., Neratovice
 • Collection of Czech Chemical Communications, Praha
 • Fakulta chemická, VUT Brno
 • Fakulta chemicko-technologická, Univerzita Pardubice
 • Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT, Praha
 • Fakulta technologická Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně
 • Farmaceutická fakulta, Univerzita Karlova, Hradec Králové
 • FARMAK a.s., Olomouc
 • HERTZ, Praha
 • Lach-Ner spol. s r.o. Neratovice
 • MERCI spol. s r.o., Brno
 • Merck spol. s r.o., Praha
 • Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
 • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
 • Ministerstvo životního prostředí ČR
 • Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity, České Budějovice
 • Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy, Praha
 • Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého, Olomouc
 • Přírodovědecká fakulta, Masarykovy univerzity v Brně
 • Shimadzu GmbH, Praha
 • Sigma-Aldrich, spol. s r.o., Praha
 • Teva Czech Industries s.r.o.
 • Ústav anorganické chemie AV ČR v.v.i. Řež u Prahy
 • Ústav fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského AV ČR v.v.i., Praha
 • Ústav chemických procesů AV ČR v.v.i., Praha
 • Ústav makromolekulární chemie AV ČR v.v.i., Praha
 • Ústav organické chemie a biochemie AV ČR v.v.i., Praha
 • Vitrum Rožnov s.r.o.
 • Vysoká škola chemicko-technologická , Praha
 • ZENTIVA a.s., Praha


Firmám, podnikům, institucím a dalším právnickým osobám nabízí ČSCH mimo jiné i tzv. "kolektivní členství", při kterém se ve vzájemné smlouvě sjedná to, čím mohou pomoci jedna strana druhé. Podrobnosti na dotaz.