Ceny Alfreda Badera

Uzávěrka přihlášek do konkurzu o Cenu za organickou chemii (CAB-I) byla stanovena na 15. červen (případně datum poštovního razítka). Uzávěrka soutěže o Cenu za bioanorganickou a bioorganickou chemii (CAB-II) je analogicky 30. březen.

Ceny pro mladého českého organického a bio-organického chemika (zřízena A. Baderem. Alfred Bader, známý chemik, milionář, self-made man, zakladatel firmy Aldrich, filantrop, sběratel vlámských mistrů ).
Od roku 2002 mohou být udělovány ročně ceny dvě, jedna za organickou chemii (CAB-I) a druhá za chemii bioorganickou a bioanorganickou (CAB-II).

Statut ceny Pravidla pro podávání přihlášek

CAB I 2013 Ing. Petr Beier, Ph.D., Ústav organické chemie a biochemie AV ČR v.v.i. Praha
CAB II 2013 Mgr. Martin Hrubý, Ph.D., ÚMCH AV ČR v.v.i Praha

CAB I : RNDr. Jan Veselý, Ph.D. (34) Přírodovědecká fakulta UK Praha
CAB II : Mgr. Petr Cígler, Ph. D. (33) Ústav organické chemie a biochemie AV ČR v.v.i. Praha

CAB I 2010 Šindelář Vladimír, doc.Ing., Ph.D., Přírodovědecká fakulta MU v Brně
CAB II 2010 Zimčík Petr, PharmDr., Ph.D., Farmaceutická fakulta UK v Hradci Králové

CAB I 2009 Teplý Filip,Mgr, Ph.D., (33), Ústav organické chemie a biochemie AV ČR v.v.i.
CAB II 2009 Kotek Jan , RNDr. , Ph.D.( 33) Přírodovědecká fakulta UK Praha

CAB-I 2008 Růžička Aleš, doc. Ing., Ph.D. ( 34), Univerzita Pardubice
CAB-II 2008 Bříza Tomáš, Ing., PhD (31), VŠCHT Praha

CAB-I 2007 Hanusek Jiří, doc. Ing. PhD. (32), Univerzita Pardubice
CAB-II 2007 Rejman Dominik, Ing. CSc. (33), Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, Praha

CAB-I 2006 Štěpnička Petr , doc. RNDr. PhD. (33), Přírodovědecká fakulta UK, Praha
CAB-II 2006 cena nebyla udělena

CAB-I 2005 Cibulka Radek, Ing., PhD (32), Ústav organické chemie VŠCHT, Praha
CAB-II 2005 Prokop Zbyněk, RNDr., PhD. (31), MU v Brně, Národní centrum pro výzkum biomolekul

CAB-I 2004 Hocková Dana Ing., PhD (34), Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, Praha
CAB-II 2004 Dolenský Bohumil, Ing., PhD. (33), Ústav analytické chemie VŠCHT, Praha

CAB-I 2003 Kraus Tomáš Mgr., PhD (34), Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, Praha
CAB-II 2003 Damborský Jiří, Mgr., Dr. (34), MU v Brně, Národní centrum pro výzkum biomolekul

CAB-I 2002 Vyskočil Štěpán, Mgr., PhD (31), Přírodovědecká fakulta UK, Praha
CAB-II 2002 Marek Radek , RNDr., PhD (34), MU v Brně, Přírodovědecká fakulta

2001 Pour Milan, doc. RNDr., PhD, (35), Farmaceutická fakulta UK, Hradec Králové
2000 Církva Vladimír, Dr. Ing., (32), Ústav chemických procesů AV ČR, Praha
1999 Hocek Michal, Ing. CSc., (29), Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, Praha
1998 Hoskovec Michal, Ing., CSc., (35), Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, Praha
1997 Lhoták Pavel, Ing. CSc., (34) Ústav organické chemie VŠCHT, Praha
1996 Havlíček Vladimír, Dr. Ing., (29) Mikrobiologický ústav AV ČR, Praha
1995 Smrčina Martin, RNDr., CSc., (34) KOCH Přírodovědecké fakulty University Karlovy, Praha
1994 Starý Ivo, RNDr., CSc., (33) Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, Praha

Biography of the award holders


Ceny Alfreda Badera je udělována z podnětu a finančního altruizmu dr. Alfreda Badera, významného světového chemika, podnikatele ale i znalce a sběratele vlámských mistrů. Dr. Alfred Bader, který se narodil r. 1924 ve Vídni v rodině české židovské šlechtičny a maďarského důstojníka byl ve věku 14ti let poslán do Anglie, aby unikl nacistické persekuci. Po začátku války byl deportován do Kanady a internován. Po propuštění studoval chemii na Queen's University, Kingston, Ontario. Po jejím ukončení v r. 1945, odešel na stáž na Harvard, kde pracoval na chemii chinonů s Louisem Fieserem a získal PhD v r. 1950. Bader nastoupil u Pittsburgh Plate Glass Company jako výzkumník v oddělení barev v Milwaukee. V r. 1954, zúročil patent na přípravu bis-fenolové kyseliny za který PPG získal milion dolarů od firmy Johnson Wax – což se stalo prvým úspěšným obchodním vítězstvím mladého chemika.
Již v době svého doktorátu měl problémy s nákupem chemikálií v drobném, rozhodl se proto se svým přítelem právníkem založit firmu Aldrich Chemical Company ve které prodávali chemikálie připravené studenty v praktiku. Přestože z počátku neměl obchodní zkušenosti a i 500 dolarů, které potřebovali na založení firmy jim dělalo potíže firma se rozrostla.
V šedesátých až osmdesátých letech podporoval české chemiky tím, že od nich barterovým způsobem odkupoval přebytečné vzorky chemikálií a poskytoval jim za to produkty fy. Aldrich, což byl jeden ze způsobů, jak dr. Bader vybudoval během let katalog o téměř 10 tisíci položek. V roce 1970 se fa Aldrich spojila se společností Sigma sloužící biochemikům. Dr. Bader založil v roce 1968 světoznámý časopis Aldrichimica Acta, který se stal užitečnou pomůckou chemiků a je jí dodnes.
Dr Bader se stal jedním z nejúspěšnějších a nejznámějším chemiků na vědeckém i obchodním poli. Vědecky se soustředil na uplatnění soudobých metodik ve výzkumu historických obrazů, o čemž napsal i monografii.
Dr Bader, přestože česky umí jen několik slov, zdůrazňuje své české kořeny a je na ně hrdý. Kromě toho, že přispěl k znovuobjevení zásluh českého rodáka Josefa Loschmidta o chemii (objev struktury benzenu) založil natrvalo fondy na pěti nejlepších universitách na světě na stipendia výhradně pro české studenty. Kromě toho založil dr. Bader r. 1994 Cenu Alfreda Badera, kterou uděluje Česká společnost chemická každoročně mladému chemikovi do 35 let za práce v organické a bioorganické chemii. Součástí ceny je i prémie ve výši $3000 btto, u které dr. Bader velmi těžce nese, že musí být zdaněna daní z příjmu.
Za své zásluhy o rozvoj české chemie byl dr. Bader odměněn nejvyššími vyznamenáními České společnosti chemické.