Cena Vojtěcha Šafaříka

Cena Vojtěcha Šafaříka byla zřízena Hlavním výborem ČSCH roku 1998 jako vyznamenání Společnosti za zásluhy o rozvoj ČSCH, chemických spolků a organizací a propagaci chemie jako oboru v kterékoliv její oblasti. Pojmenována je po prof. Vojtěchu Šafaříkovi (1829-1902) dlouholetém čelném funkcionáři Společnosti, významném odborníkovi z oboru obecné a analytické chemie, vynikal v konstrukci přístrojů, zabýval se čekým chemickým názvoslovím.

Cena Vojtěcha Šafaříka (ve smyslu čl. 27 Stanov, Cena Vojtěcha Šafaříka je udělována významným domácím a zahraničním vědeckým pracovníkům v chemických oborech k ocenění jejich zásluh o rozvoj ČSCH, chemických spolků a organizací a propagaci chemie jako oboru v kterékoliv její oblasti. (2) Návrh na udělení Ceny Vojtěcha Šafaříka. (3) O udělení Ceny rozhoduje hlavní výbor.

nositeli ceny Vojtěcha Šafaříka se stali:

Doc. RNDr. Miloň Tichý, DrSc., 2011 za výrazný příspěvek k rozvoji české chemické toxikologie
Prof. Ing. Jan Labuda, DrSc., 2011 za významný příspěvek k rozvoji spolupráce mezi českými a slovenskými elektroanalytickými chemiky
Prof. Ing. Zdeněk Stránský, CSc. 2010 za dlouholetou práci pro ČSCH
Ing. Jaroslav Kahovec, CSc. 2008 za dlouholetou práci pro ČSCH
Ing. Vladimír Pekárek, CSc., Praha 2008 za dlouholetou práci pro ČSCH
Prof. RNDr. Josef PACÁK, CSc., Praha 2007 za dlouholetou práci pro ČSCH
Doc. Ing. Karel KEFURT, CSc., Praha 2006 za dlouholetou práci pro ČSCH
Doc. Ing. J. VYMĚTAL, CSc. 2006 za práci v ČSCH a Asociaci českých chemických společností
Ing. Markéta BLÁHOVÁ, Praha 2006 za dlouholetou práci pro ČSCH
Ing. Bohumír VALTER, CSc., Praha 2005 za dlouholetý příspěvek k rozvoji časopisů Collection a Chemické listy
Prof. Dr. Ing. Otto EXNER, DrSc., Praha 2004 za celoživotní přínos rozvoji chemických oborů u nás i v zahraničí
Doc. RNDr. Daniela WALTEROVÁ, CSc., Olomouc 2003 za dlouholetou práci pro ČSCH a její místní pobočku
John Michael MALIN, Ph.D., Washington, D.C. 1999 za dlouholeté systematické budování spolupráce mezi Americkou chemickou společností a ČSCH
Prof. RNDr. Miloslav ČERNÝ, DrSc., Praha 1999 za zásluhy o rozvoj chemie a zejména za dlouholetou práci ve vedení České společnosti chemické