Cena firmy MERCK pro mladé chemiky

Soutěž o cenu firmy Merck za nejlepší studentskou vědeckou práci v oboru analytické chemie je pořádána OS analytické chemie (dále jen OSACH) ve spolupráci s firmou Merck pod záštitou České společnosti chemické pro studenty z ČR. Soutěž je vyhlašována každoročně na podzim a vrcholí v lednu až únoru vědeckou konferencí spojenou s vyhlášením vítězů.
Statut Ceny firmy Merck

2014

Pořadatel:
1. místoSimona JankůUniverzita PardubicePříprava a charakterizace vysoce zesítěných monolitických stacionárních fází pro separace malých molekul
2. místoAneta LaryšováPřF Ostravské univerzity v Ostravě Analýza alkaloidů v makovině metodou vysokoúčinné kapalinové chromatografie
3. místoKamil MikulášekPřF MU v BrněStudium retenčního chování trinukleotidů v HPLC

2013

Pořadatel:
1. místoBc. Milan LibánskýPřF UK PrahaVoltametrické stanovení triclosanu pomocí systému měrných cel s tegrovanou uhlíkovou elektrodou
2. místoBc. Jakub KoktanVŠCHT PrahaStanovení poměru enantiometů L a D-cysteinu pomocí nanočástic stříbra
3. místoKateřina ČinčalováVŠCHT PrahaStudium vztahu konformace a antimikrobiální aktivity nového antimikrobiálního peptidu Lasioglossinu
Bc. Marek PernicaMU BrnoOptické chemosenzory pro analýzu sloučenin obsahujících síru

2011

Pořadatel:
1. místoAnnamarie NémethováVŠCHT PrahaPříprava polymerních částic pro separaci biomarkerů z tělních tekutin jako předstupeň vývoje diagnostického proužku
2. místoMarek PapežVŠCHT PrahaNové organohalogenované kontaminanty ve vodním ekosystému
3. místoOlga NykodýmováUniverzita PardubiceMožnosti stanovení 2-ethylhexyl nitrátu v naftě

2010

Pořadatel: PřF Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích 2. – 3.2.2010 18 účastníků
1. místoŠtěpán EichlerVŠCHT PrahaSpeciální analýza selenu v moči spojením HPLC a ICP-MS
2. místoOksana YosypchukPřF UK PrahaElektrochemická detekce karcinogenních derivátů pyrenu a jejich metabolitů
3. místoMartin ŠvidrnochPřF UP OlomoucPIdentifikace biologicky aktivních látek v krevní stopě na pevném povrchu hmotnostní spektrometrií

2009

pořadatel: Univerzita Pardubice 3 .- 4.2.2009 18 účastníků
1. místoPavlína NovotnáVŠCHT PrahaKonformační studie poly-gama-benzyl-L-glutamátu metodou vibračního cirkulárního dichroismu
2. místoVeronika MlejováUniverzita PardubiceAplikace vybraných mikroextrakčních technik při stanovení rostlinných silic
3. místoDalibor HúskaMZLU v Brně Plně automatizovaná izolace celkové mRNA z in vitro kultivovaných rostlin ve spojení s elektrochemickou detekcí

2008

pořadatel: PřF MU v Brně 5.-6.2.2008, 15 účastníků 2 druhá místa
1. místoVít NovotnýPřF UK PrahaVoltametrické a amperometrické sta- novení acifluorfenu, nitrofenu a oxyfluorfenu na stříbrné pevné amalga
2. místoPavla FoltýnováPřF MU v BrněOffline spojení kapilární elektroforézy, laserové desorpce a hmotnostní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem ( CE-LD ICP MS)
3. místoJakub RakVŠCHT PrahaIontové kapaliny a jejich hydrofobicita

2007

pořadatel: VŠCHT Praha 5.-6.2.2007, 20 účastníků
1. místoKamila SyslováVŠCHT Praha Vývoj neinvazivní diagnostiky Asthma bronchiale
2. místoJakub HraníčekPřF UK PrahaMiniaturizace průtokových elektrochemických cel pro generování těkavých sloučenin
3. místoAnna HamplováPřF UK Prahayužití bezkontaktní vodivostní detekce pro HPLC separaci polykarboxylátových derivátů cyklenu

2006

pořadatel: PřF UP Olomouc, 30. - 31. 1.2006, 23 účastníků
1. místoPavel Řezanka Ú.anal.chem. VŠCHT Praha Interakce modifikovaných zlatých nanočástic s nukleotidy
2. místoVojtěch Adam PřF MU v BrněElektrochemické techniky v nádorové diagnostice
3. místoMagdalena Megová K.anal.chem. PřF UP OlomoucPříprava a studium liposomů a jejich využití jako modelů biomembrán
Renáta Myjavcová K.anal.chem. PřF UP Olomouc Analýza chinolinů v cigaretovém kouři

2005

pořadatel: Katedra analytické chemie PřF MU Brno, 14. února 2005, 16 účastníků
1. místoMarkéta Ryvolová MU Brno Derivatizace peptidů a proteinů fluorescenčními barvivy.
2. místoPetra VyskočilováUP Olomouc Studium buněčných modelů pomocí analytických metod a diagnostika metabolických defektů.
3. místoVáclav Ranc UP Olomouc Analýza chirálních látek metodou FIA-ESI-MS/MS.

2004

pořadatel: Katedra analytické chemie a zkoušení materiálu VŠB-TU Ostrava, 4. - 5. února 2004, 16 účastníků
1. místoJiří Tutsch VŠCHT Praha Nové možnosti využití modifikovaných kobaltitokarboranových aniontů jako lipofilního přídavku v membránách iontově-selektivních elektrod.
2. místoLukáš Müller UP Olomouc Studium vlivu pH na rozdělovací koeficient lokálních anestetik metodou micelární elektrokinetické chromatografie (MEKC).
3. místoJan Petr UP Olomouc Separace enantiomerů tamsulosinu kapilární elektroforézou - vliv pozice chirálního selektoru na rozlišení.

2003

pořadatel: Katedra analytické chemie FChT UPa Pardubice, 28. - 29. ledna 2003, 15 účastníků
1. místoJakub Reiter UK Praha Polymerní gelové elektrody - vývoj potenciomerického senzoru pro fluorovodík.
2. místoPavel Diviš VUT BrnoHloubkové profily labilních kovových specií v sedimentech a jejich in situ měření technikou DGT.
3. místoMichaela Smetková UP Olomouc Využití API-MS/MS pro potvrzení opiátů v lidské moči.
Veronika Škeříková UPa Pardubice Využití CoulArray detektoru pro analýzu přírodních antioxidantů.

2002

pořadatel: Ústav analytické chemie FCHI VŠCHT Praha, 5. - 6. února 2002, 11 účastníků
1. místoOndřej Šedo MU Brno Analýza peptidů pomocí MALDI-TOF MS.
Petr TáborskýMU BrnoStudium vlastností vybraných dvanáctičlenných oligonukleotidů.
2. místoneuděleno
3. místoHana VinšováVŠCHT PrahaStudium komplexních sloučenin Ho-DTPA pomocí TLC a ITP.

2001

pořadatel: Katedra analytické chemie PřF UP Olomouc, 1. - 2. února 2001, 11 účastníků
1. místoMartin Valík VŠCHT Praha Nové receptorové systémy pro interakci s DNA - polypyrolové deriváty Trögerovy báze.
2. místoKarolina PeckováUK PrahaPolarografické a voltametrické stanovení stopových množství 1-nitronaftalenu.
3. místoPetr FryčákUP OlomoucHmotnostně spektrometrická metoda pro monitoring pyrimidinových a purinových metabolitů v moči.

2000

pořadatel: Katedra analytické chemie PřF MU Brno, 1. - 2. února 2000, 18 účastníků
1. místoRenata Hušková UP Olomouc Voltametrické chování rostlinných hormonů cytokininů na rtuťové elektrodě.
2. místoneuděleno
3. místoAleš Gavenda UP Olomouc Studium využití CE pro stanovení anthacyklinových antibiotik doxorubicinu a danorubicinu v krevní plazmě.
Veronika QuaiserováUK Praha Stanovení genotoxických derivátů naftalenu pomocí HPLC.
Martin SemerádMU BrnoVývoj plazmové trysky pro emisní spektrální analýzu.
Martin Valík VŠCHT Praha Studium nových chirálních selektorů pro fluorescenční senzory a HPLC separace.

1999

pořadatel: Ústav analytické chemie FCHI VŠCHT Praha, 20.11.1998, 9 účastníků
1. místoDavid FriedeckýUP OlomoucScreening dědičných metabolických poruch purinového a pyrimidinového metabolismu kapilární elektroforézou
2. místoPetr TůmaUK Praha Vodivostní vláknový detektor pro kapilární elektroforézu
3. místoMartin KronďákVŠCHT Praha Nové ligandy na bázi 1,1´-binaftolových derivátů pro selektivní senzory aminokyselin

1998

pořadatel: Katedra analytické chemie PřF UP Olomouc, 10. - 11.2.1998, 8 účastníků
1. místoVlastimil DohnalMU BrnoUmělé neuronové sítě pro optimalizaci v kapilární elektroforéze
2. místoZdeněk ŠvageraUP OlomoucStanovení enzymových aktivit kapilární zónovou elektroforézou
3. místoJan ŠímaUK PrahaKonstrukce kombinované cely pro elektrochemickou generaci těkavých sloučenin v metodě AAS