Cena Viléma Baura

Vilém Baur byl jeden ze zakladatelů ČSCH, čestný člen z roku 1906 se narodil roku 1845. Již od doby studentského spolku se horlivě zúčastnil spolkového života. Byl prvním jednatelem po změněn spolkových stanov v roce 1872 a znovu v létech 1895-1907, pokladníkem 1873-1877 a po 34 let vynikajícím pečlivým vedoucím činitelem spolku. Po studiu na pražské polytechnice na krátkou dobu působil jako technický úředník cukrovaru. Poté se cele věnoval pedagogické činnosti jako profesor chemie na české reálce v Praze na Malé Straně. Vštípil zde lásku k chemické vědě řadě svých žáků pečlivým a poutavým nadšeným výkladem, zcela upouštěje od suchých osnov s učebnic. Byl posléze školním radou až do odchodu do důchodu. Patří k nejzasloužilejším členům Společnosti.
ČSCH ve svých nových stanovách ustanovila cenu Viléma Baura pro ocenění učitelů chemie, kantorů, počínaje zapálenými pedagogy osvětlujícími základy přírodních věd nejmenším „chemikům“ až po teoretiky a didaktiky, kteří kantorům na stupíncích nižších vzdělání připravují pevnou půdu pod nohama.

Článek 25 Stanov ČSCH
Cena Viléma Baura
(1) Cena Viléma Baura je udělována významným učitelům všech typů škol za přínos k výuce chemie.
(2) Návrh na udělení Ceny Viléma Baura může předložit každý člen či orgán ČSCH.
(3) O udělení Ceny rozhoduje HV. Pokud není návrh dostatečně zdůvodněn může si HV vyžádat stanovisko odborné skupiny.

Nositeli ceny Viléma Baura se stali

Prof. RNDr. Milan Kotouček, CSc. 2010 Za přínos k výuce chemie
Prof. RNDr. Václav Stužka, CSc. 2010 Za přínos k výuce chemie
Prof. RNDr. Pavel Beneš, CSc. 2009 Za přínos k výuce chemie
Doc. PhDr. Josef Budiš, CSc. 2009 Za přínos k výuce chemie
Prof. RNDr. Hana Čtrnáctová, CSc. 2009 Za přínos k výuce chemie
Prof. RNDr. Oldřich Fischer, DrSc. 2009 Za přínos k výuce chemie
Prof. Ing. Karel Kolář, CSc. 2009 Za přínos k výuce chemie
Doc. PaeDr. Markéta Pečivová, CSc. 2009 Za přínos k výuce chemie
Doc. Mgr. Václav Richtr, CSc. 2009 Za přínos k výuce chemie
RNDr. Marie Vasileská, CSc. 2009 Za přínos k výuce chemie
Doc.RNDr. Marie Solárová, Ph.D. 2009 Za přínos k výuce chemie
Prof. RNDr. Lumír Sommer, DrSc. 2008 Za přínos k výuce chemie
Prof.Ing. Miroslav KALOČ, CSc. 2006 Za přínos k výuce chemie aplikované na problematiku koksárenství a uhlíkatých látek
doc.Ing.Karel HANDLÍŘ, CSc. 2006 Za přínos ve výuce a propagaci chemie
RNDr. Karel LICHTENBERG, CSc. 2006 Za přínos ve výuce a propagaci chemie a za dlouholetou práci ve prospěch chemické olympiády
RNDr. Josef HALBYCH, CSc. 2005
Prof. RNDr. Jindřich HELLBERG, DrSc. 2005
Prof. Ing. Milan KRAITR, CSc. 2005
Prof. RNDr. Jan TRŽIL, CSc. 2005
RNDr. Vladimír VÍT 2005 Za výchovu mladé generace chemiků
Ing. Ivan SEDLÁK 2005 Za výchovu mladé generace chemiků a za podíl na zavádění výuky chemické techniky na střední školy a tvorbě koncepce a osnov oboru Aplikovaná chemie
Doc. RNDr. Jiří BANÝR, CSc., Praha 2004
Prof. RNDr. Miloslav ČERNÝ, DrSc., Praha 2004 Za přínos výuce organické chemie a chemie přírodních látek
Mgr. Karel HALFAR 2004
Prof. Ing. Jaroslav JANÁK, DrSc., Brno 2004
Mgr. Marcela NOVOTNÁ 2004 Za přínos chemické olympiádě
Prof. RNDr. Lumír SOMMER, DrSc., Brno 2004
RNDr. Jana Šímová , Plzeň 2004
RNDr. Věra VAŇKOVÁ, Kladno 2004
RNDr. František ZEMÁNEK, Praha 2004
Prof. RNDr. Josef PACÁK,DrSc., Praha 2001 Za zásluhy o rozvoj výuky chemie v jazyce českém