Cena Rudolfa Lukeše

za excelentní výsledky vysokého mezinárodního významu v oboru organické, bioorganické a medicinální chemie udělovaná Odbornou skupinou organické, bioorganické a farmaceutické chemie ČSCH. Pro prvních 5 let je Cena sponzorovaná firmou Lach-Ner. Cena sestává z certifikátu, osobní prémie (50 tis. Kč) a grantu na nákup chemikálií a rozpouštědel od Lach-Ner (100 tis. Kč). Laureáta vybírá mezinárodní komise (předseda Prof. J. Siegel), která zaručí nezaujatost a vysokou odbornou úroveň oceněných.
Cena je určena k ocenění konkrétních významných výsledků dosažených v posledních 5 letech a publikovaných v prestižních mezinárodních časopisech, kde nominovaný je zpravidla korespondenčním autorem. Jediným kritériem je vědecká excelence, originalita, kreativita a význam výsledků. Tato Cena není určena k ocenění celoživotního díla ani přínosu k rozvoji ČSCH či jejich odborných skupin.

Statut ceny: Pravidla pro podávání přihlášek.

Laureátem za rok 2012 byl Dr. Detlef Schröder (ÚOCHB AVČR).

Uzávěrka nominací pro rok 2013: 19. 4. 2013