Cena Otto Wichterla

Otto Wichterle (1913 - 1998), makromolekulární chemik, jeden z nejvýznamnějších českých vědců a vynálezců. Z jeho stopadesáti vynálezů jsou nejznámější: umělé polyamidové vlákno - silon, hydrogel, pružné kontaktní čočky. Po roce 1989 se stal předsedou a pak čestným předsedou Akademie věd.
ČSCH ve svých nových stanovách ustanovila cenu Otto Wichterla pro ocenění zahraničním pracovníkům v chemických oborech k uctění jejich zásluh o rozvoj české vědy.

Článek 24 Cena Otto Wichterla
(1) Cena Otto Wichterla je udělována významným zahraničním pracovníkům v chemických oborech k ocenění jejich zásluh o rozvoj české vědy. (2) Návrh na udělení Ceny Otto Wichterla může předložit každý člen či orgán ČSCH. (3) O udělení Ceny rozhoduje HV. Pokud není návrh dostatečně zdůvodněn může si HV vyžádat stanovisko odborné skupiny.

Prvými nositeli ceny Otto Wichterla se stali:

Josef MICHL , USA 2001
Josef Tomko, Slovensko 2001
Petr Zuman, USA 2008