Cena Miloše Hudlického

Cena Miloše Hudlického byla zřízena roku 2001 jako vyznamenání Společnosti za nejlepší práci (článek) otištěnou v ročníku v jednom z "evropských" časopisů, jichž je ČSCH spoluvlastníkem tj. Chemistry – A European Journal, ChemBioChem, ChemPhysChem, European Journal of Organic Chemistry a European Journal of Inorganic Chemistry, atd., vydávaných v rámci konsorcia EuChemSoc. ČSCH tím usiluje o zvýšení reflexe české chemie na půdě prestižních odborných časopisů. Cena je udělována po dohodě s prof. Tomášem Hudlickým, který souhlasil s tím, že památka jeho otce (Liška F.: Chem. Listy 96, 63 (2002)) propůjčí ceně jako atribut m.j. i výše citovaný odraz kvalitní práce českých chemiků na poli světové chemie. Cena je udělována každoročně na návrh kteréhokoliv člena, skupiny či orgánu ČSCH, analogicky k čl. 26 Stanov, na základě usnesení Hlavního výboru ČSCH. O udělení Ceny rozhoduje redakční kruh Chemických listů, rozhodnutí schvaluje předsednictvo ČSCH.

(Miloš HUDLICKÝ, Prof., Ing., Dr.techn. *1919 Přelouč, †2001 ; 1938 maturita na reálném gymnáziu v Olomouci; 1940-1945 Výzkumný ústav gumárenské technologie, Zlín;. Fakulta chem.-technologického inženýrství ČVUT (1946 Ing. Dr.);1948 studijní pobyt na Ohio State University, Columbus, Ohio; 1945-1957 asistent ústavu organické chemie FCHTI v Praze; 1958-1968 chemik Výzkumného ústavu pro farmacii a biochemii; 1968-1989 Visiting, Associate Professor a Professor na Virginia Polytechnic Inst., Blacksburg, VA, USA; 1989 Professor Emeritus. Autor a spoluautor 68 vědeckých prací (49 ve fluorové chemii), 19 přehledných referátů, 29 patentů, 7 knih v češtině, 11 knih v angličtině. Chemical Abstracts Service Award, Virginia Polytechnic Institute Teaching Excellence Award, Alan F. Clifford Award (VPI), medaile E.Votočka (1992)).

Nositelé ceny

Louis Adriaenssens, Lukáš Severa, Tereza Šálová, Ivana Císařová, Radek Pohl, David Šaman,Shvia V. Rocha, Nathaniel S. Finney, Lubomír Pospíšil, Petr Slavíček a Filip Teplý 2009 za práci „Helquats: A Facile, Modular, Scalable Route to Novel Helical Dications“, publikovanou v CHEMISTRY – A EUROPEAN JOURNAL 15, 1072-1076.
L. Ricketts, Detlef Schröder, Christian Alcaraz a Jana Roithová 2009 za práci „Growth of larger hydrocarbons in the ionosphere of Titan“, publikovanou v CHEMISTRY – A EUROPEAN JOURNAL 14, 4779-4783.
Petra Brázdilová, Milan Vrábel, Radek Pohl, Hana Pivoňková, Luděk Havran, Michal Hocek, Miroslav Fojta (BiophysÚ a ÚOCHB AV ČR, UP) 2007 za práci Ferrocenylethynyl Derivatives of Nucleoside Triphosphates: Synthesis, Incorporation, Electrochemistry, and Bioanalytical Applications (Chem. Eur. J. 2007, 13, 9527 – 9533).
Jiří Šponer, Petr Jurečka, Ivan Marchan, F. Javier Luque, Modesto Orozco, Pavel Hobza (BiophysÚ a ÚOCHB AV ČR) 2006 za práci Nature of Base Stacking: Reference Quantum-Chemical Stacking Energies in Ten Unique B-DNA Base-Pair Steps (Chem. Eur. J. 2006, 12, 2854 –2865).
Jakub Rudovský, Petr Cígler, Jan Kotek, Petr Hermann, Pavel Vojtíšek, Ivan Lukeš, Joop A. Peters, Luce Vander Elst, Robert N. Muller (PřF UK Praha) 2005 za práci Lanthanide(III) Complexes of a Mono(methylphosphonate) Analogue of H4dota: The Influence of Protonation of the Phosphonate Moiety on the TSAP/SAP Isomer Ratio and the Water Exchange Rate (Chem.Eur.J. 11, 2373-2384 (2005).
Michal Hocek, Petr Štěpnička, Jiří Ludvík, Ivana Císařová, Ivan Votruba, David Řeha, Pavel Hobza P., (ÚOCHB, UK, UFCH-JH, Praha) 2004 za práci Ferrocene-modified Purines as Potential Electrochemical Markers: Synthesis, Crystal Structures, Electrochemistry and Cytostatic Activity of (Ferrocenylethynyl)- and (Ferrocenylethyl)purines (Chem. Eur. J. 10, 2058-2066 (2004))
Otto Exner, Stanislav Bohm (ÚOCHB a VŠCHT, Praha) 2003 za práci Electrostatic Calculation of the Substituent Effect: An Efficient Test on Isolated Molecules (Chem. Eur. J. 9, 4718-4723 (2003))
Petr Šimůnek, Antonín Lyčka, Vladimír Macháček (UP a VUOS Pardubice) 2002 za práci Synthesis, 1H, 13C and 15N NMR Study of Azo Coupling Products from Enaminones (EJOC 2002, (16) 2764-2769)